Chiến thần bất bại – Tiêu Chính Văn (Truyện full tác giả Hắc Long)

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Chiến thần bất bại – Tiêu Chính Văn (Truyện full tác giả Hắc Long)

Hôm nay là đại lễ phong tướng mười năm mới tổ chức một lần ở Hoa Quốc, Tiêu Chính Văn cùng với ba trăm nghìn quân Phá Long, sát phạt đại quân hàng triệu người của tám đất nước, bình định chiến tranh biên giới, trở thành chủ soái của quân khu Bắc Lương – một trong năm quân khu lớn của đất nước.


Hôm nay, chính là đại lễ phong tướng của anh!


Nhưng, lúc này, anh đột nhiên nhận được cuộc điện thoại mà năm năm nay chưa từng liên lạc.


Tiêu Chính Văn lập tức gọi lại, nhưng không có ai bắt máy.

Chiến thần bất bại – Tiêu Chính Văn (Truyện full tác giả Hắc Long)

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Chiến thần bất bại – Tiêu Chính Văn (Truyện full tác giả Hắc Long)

Hôm nay là đại lễ phong tướng mười năm mới tổ chức một lần ở Hoa Quốc, Tiêu Chính Văn cùng với ba trăm nghìn quân Phá Long, sát phạt đại quân hàng triệu người của tám đất nước, bình định chiến tranh biên giới, trở thành chủ soái của quân khu Bắc Lương – một trong năm quân khu lớn của đất nước.


Hôm nay, chính là đại lễ phong tướng của anh!


Nhưng, lúc này, anh đột nhiên nhận được cuộc điện thoại mà năm năm nay chưa từng liên lạc.


Tiêu Chính Văn lập tức gọi lại, nhưng không có ai bắt máy.

Advertisement

Chương Mới Nhất

Danh sách chương: Chiến thần bất bại – Tiêu Chính Văn (Truyện full tác giả Hắc Long)